VS. X Super CF/SF.

Thông số sản phẩm
Chứng nhận chất lượng
Nguồn gốc xuất xứ