Tin tức 1

img_0700

Các sản phẩm bao bi được sản xuất theo qui chuẩn, đảm bảo mới 100%.