Tin tuc 3.

T5/2017. VSOil bình chọn NPP yên bái có tấm hình đẹp nhất.

Cùng với sự hợp tác nỗ lực không ngừng VSOil từng bước phát triển rộng hơn trong năm 2018.IMG_2341