VS. Super Extra CI-4/SL.

Thông số sản phẩm
Chứng nhận chất lượng
Nguồn gốc xuất xứ