VS EXTRA 4T 0069

Thông số sản phẩm
Chứng nhận chất lượng
Nguồn gốc xuất xứ