Dịch vụ du lịch

img_1533Hàng năm công ty liên tục tổ chức những chuyến du lịch thăm quan nước ngoài, nhằm giao lưu học hỏi chia sẽ bán hàng với các đại lý với nhau, nhầm nâng cao các mối quan hệ trong cộng đồng VSoil.img_0140

Dịch vụ kĩ thuật khác