VS. MEDIUM VG 46

Thông số sản phẩm
Chứng nhận chất lượng
Nguồn gốc xuất xứ