VS. MEDIUM VG32

Thông số sản phẩm
Chứng nhận chất lượng
Nguồn gốc xuất xứ